Odabaşı Mh. Atatürk Bulv. Mehmet MENKE Apt. No : 79/8 Antakya-HATAY

KVKK Information Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
 
İnsist İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin korunmasına ve hukuksal güvence altına alınmasına azami önem vermekteyiz.
İşbu Politika, İnsist İç ve Dış Ticaret tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanması, imhası ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.
 
Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekteyiz:
 
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVKK düzenlemelerine uygun davranma,
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme
 
Bu bilinçle Kişisel Verilerin korunması için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların  farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Konunu ve ilgili yasal mevzuat gereğince ihtiyaç duyulduğunda işbu politika, ilgili idari ve teknik düzenlemeler gözden geçirilir ve gerekli oldukça değiştirilir.
 

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN